การคิดค่าเช่า กรณีย้ายเข้าต้นเดือน (วันที่ 1)

ไม่ว่าคุณลูกค้าจะย้ายเข้ามาวันไหนก็ตาม จะต้องชำระค่าแรกเข้าเต็มจำนวนก่อนเสมอ คือ 7,424 บาท (สัญญา 3 เดือน+) หรือ 8,424 บาท (สัญญา 1 เดือน) (คลิกดูคำอธิบายเรื่องค่าแรกเข้า)

 • ขอยกตัวอย่าง กรณีย้ายเข้า วันที่ 1 ธ.ค. 2563 (สัญญา 3 เดือน)
  • บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าห้องครั้งถัดไปในวันที่ 1 ม.ค. 2564 (บริษัทเก็บค่าเช่าทุกต้นเดือน)
   • จะเป็นค่าเช่าเต็มเดือนของเดือน ม.ค. 2564 = 3,605 บาท
   • บวกด้วย ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า (ตามมิเตอร์) ที่ใช้ไปในช่วง ธ.ค. 2563
  • รอบบิลถัดไปที่บริษัทจะเรียกเก็บ จะเป็นวันที่ 1 ก.พ. 2564
   • จะเป็นค่าเช่าเต็มเดือนของเดือน ก.พ. 2564 = 3,605 บาท
   • บวกด้วย ค่าน้ำและไฟฟ้าของเดือน ม.ค. 2564 (เพราะต้องรอจดมิเตอร์สิ้นเดือน ม.ค. 2564 ก่อนจึงจะคิดค่าน้ำและไฟฟ้าได้)
  • และเดือนต่อๆ ไป ก็จะคิดค่าเช่าในทำนองเดียวกัน คือ
   • เก็บค่าเช่าของเดือนนั้นๆ ในวันที่ 1 ของเดือน
   • บวกด้วย ค่าน้ำและไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา