การคิดค่าเช่า กรณีย้ายเข้าระหว่างเดือน (วันที่ 2-31 ของเดือน)

ไม่ว่าคุณลูกค้าจะย้ายเข้ามาวันไหนก็ตาม จะต้องชำระค่าแรกเข้าเต็มจำนวนก่อนเสมอ คือ 7,424 บาท (สัญญา 3 เดือน+) หรือ 8,424 บาท (สัญญา 1 เดือน) (คลิกดูคำอธิบายเรื่องค่าแรกเข้า)

 • ขอยกตัวอย่าง กรณีย้ายเข้า วันที่ 2 ธ.ค. 2563 (สัญญา 3 เดือน)
 • บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าห้องครั้งถัดไปในวันที่ 1 ม.ค. 2564 (บริษัทเก็บค่าเช่าทุกต้นเดือน) โดยเรียกเก็บค่าเช่าแบบ pro-rate (คิดค่าเช่าเฉลี่ยเป็นวัน) โดยหารจำนวนวัน (28, 29, 30, หรือ 31 วัน แล้วแต่เดือน)
  • ค่าเช่าห้อง = 3,605/31 x 30 วัน (ช่วง 2-31 ธ.ค. 2563) = 3,488.71 บาท
  • บวกด้วย ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า (ตามมิเตอร์) ที่ใช้ไปในช่วง 2-31 ธ.ค. 2563
 • รอบบิลถัดไปที่บริษัทจะเรียกเก็บ จะเป็นวันที่ 1 ก.พ. 2564
  • จะเป็นค่าเช่าเต็มเดือนของเดือน ก.พ. = 3,605 บาท
  • บวกด้วย ค่าน้ำและไฟฟ้าของเดือน ม.ค. 2564 (เพราะต้องรอจดมิเตอร์สิ้นเดือน ม.ค. 2564 ก่อนจึงจะคิดค่าน้ำและไฟฟ้าได้)
 • และเดือนต่อๆ ไป ก็จะคิดค่าเช่าในทำนองเดียวกัน คือ
  • เก็บค่าเช่าของเดือนนั้นๆ ในวันที่ 1 ของเดือน
  • บวกด้วย ค่าน้ำและไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา