อัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
รายการ อัตรา หมายเหตุ
ค่าเช่า (สัญญา 3 เดือน+) 3,605 บาท/เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าเช่า (สัญญา 1 เดือน) 4,105 บาท/เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่ามัดจำกุญแจ 107 บาท/ดอก
(ได้คืนเมื่อคืนกุญแจ)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่ามัดจำคีย์การ์ด 107 บาท/ใบ
(ได้คืนเมื่อคืนคีย์การ์ด)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าน้ำ (ล่าสุด 25 พ.ย. 63) 24.61 บาท/หน่วย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าไฟ (ล่าสุด 25 พ.ย. 63) 4.60 บาท/หน่วย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าทำความสะอาด 214 บาท/ครั้ง
(เก็บครั้งเดียวเมื่อย้ายออกหรือย้ายห้อง)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว